Reprografické služby

 • Lékařská knihovna FN u sv. Anny v Brně poskytuje uživatelům reprografické služby pro vlastní potřebu při dodržení autorského zákona.
 • Multifunkční digitální kopírovací přístroj v LK FN je určen výhradně ke kopírování a skenování odborných materiálů z fondu LK.
 • Při zadávání požadavku je nutná vyplněná žádanka s přesnými údaji článku nebo stati.
 • Knihovna tyto služby poskytuje v čase, který odpovídá jejím provozním možnostem.
 • Knihovna může odmítnout zhotovit kopii:
  • a) existuje-li riziko poškození předlohy
  • b) přesahuje-li požadavek kapacitní možnosti knihovny
  • c) je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (Autorský zákon č.121/2000 Sb.z.)
 • Tyto služby jsou pro naše zaměstnance zdarma.
 • Poplatky se platí za kopírování pro soukromé účely a externím uživatelům (viz ceník).