Vzdálený přístup

Popisy jednotlivých technologií viz níže.

Vzdálený přístup je určen pouze pro zaměstnance FNUSA.

Možnosti vzdáleného přístupu

Zdroj VPN Shibboleth Jméno+heslo
InCites B&A ANO NE ANO
InCites Journal Citation Reports ANO Přímý odkaz ANO
JAMA – plná kolekce JAMA (12 titulů) ANO Opravuje se
Medline Ovid ANO Přímý odkaz
New England Journal of Medicine (NEJM) ANO Přímý odkaz
ProQuest Central ANO Přímý odkaz
UpToDate in Medicine ANO NE ANO
Web of Science ANO Přímý odkaz ANO
Wiley Online Library – journals STM ANO Přímý odkaz
Bookport Odkaz – vyberte přihlásit prostřednictvím EduID

VPN

Zaměstnanci FNUSA si mohou zřídit vzdálený přístup k síti FNUSA a tím získat i vzdálený přístup k EIZ.

Připojení prostřednictvím VPN (virtuální privátní sítě) slouží ke vzdálenému zabezpečenému přístupu k síti, službám, elektronickým informačním zdrojům a počítačům ve vnitřní síti FNUSA. VPN lze využít i na vlastním PC, tabletu nebo smartphone za podmínky dodržení všech bezpečnostních zásad. Pravidla postupu při přidělování přístupu do sítě FNUSA prostřednictvím VPN stanovuje pracovní postup R/J/87999/006.

O zřízení vzdáleného přístupu do sítě FNUSA prostřednictvím VPN si můžete požádat odesláním formuláře na intranetu FNUSA. Informace o zřízení přístupu, potřebné soubory a návod k instalaci Vám budou doručeny e-mailem. Náměty, připomínky a dotazy pište na adresu vpn@fnusa.cz. VPN zřizuje Úsek informatiky.

Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

Shibboleth je technologie, která umožňuje uživatelům FNUSA využívat elektronické informační zdroje po přihlášení se (přihlašovací jméno, sekundární heslo) na webových stránkách příslušného zdroje. Jedná se tzv. Institutional login, který je v současnosti dostupný v celé řadě informačních zdrojů.

K přihlášení je zapotřebí jméno (jako do e-mailu – prijmeni.jmeno) a sekundarní heslo, o které zažádejte na eduid@fnusa.cz. Žádost musí obsahovat jméno a osobní číslo uživatele.
Přístup pak Vám bude zaslán na e-mail (pouze @fnusa.cz).

Přímý odkaz na přihlášení přes Shibboleth, je uveden v tabulce. Kliknutím na něj se dostanete na přihlašovací obrazovku Shibboleth.

Registrace na stránkách zdroje

Z PC v síti FNUSA se zaregistrujete a přihlásíte k danému zdroji a dále můžete přistupovat po určitou dobu i mimo FNUSA pomocí zvoleného jména a hesla.