Rešeršní služby

Tato služba zpřístupňuje uživatelům LK FN u sv. Anny v Brně bibliografické databáze a na zadané medicínské téma vyhotovuje jednorázové i průběžné rešerše.

Rešeršní služba je pro zaměstnance FNUSA zdarma. Pro externí uživatele je zpoplatněna dle ceníku. Platba je možná pouze osobně v knihovně.

Rešerše prosím objednávejte

Lze požadovat rešerše jednorázové retrospektivní nebo průběžné. Zejména:

  • soupis literatury na určité téma s možností upřesnění ( jazyk, retrospektiva, druh článku atd.)
  • upřesnění bibliografických citací článků
  • zjištění publikační činnosti požadovaného autora
  • zjištění přesného názvu časopisů na základě zkratky
  • vyhledání českých a slovenských článků na určité téma
  • informace o odběru zahraničních časopisů v knihovnách ČR
  • zjištění titulů zahraničních časopisů v knihovnách ČR pro jednotlivé lékařské obory
  • citovanost autorů – kdo autora citoval, kolikrát byl citován, citovanost v urč. časopise
  • zjišťování impact faktoru časopisu
  • vyhledávání veškerých informací týkajících se zdravotnictví, medicíny a příbuzných oborů

Forma dodání – e-mail, tisk
Návazné dohledání nebo objednání plných textů článků.