Výpůjční služby

Výpůjční služby poskytujeme všem registrovaným čtenářům:

 • zejména zaměstnancům FN u sv. Anny v Brně,
 • pracovníkům jiných organizací prostřednictvím jejich knihovny,
 • studentům LF a SZŠ a ostatní zdravotnické veřejnosti,
 • ostatní odborné veřejnosti.
Odborná literatura je uložena jednak v LK a jednak ve fondech dílčích knihoven na jednotlivých klinikách a ústavech a odborných pracovištích, odkud musí být pro zapůjčení stažena pracovníkem LK.

Registrace

Čtenáři se mohou zaregistrovat v LK po předložení platného občanského průkazu, VŠ studenti předloží k OP rovněž platný studijní index. Poplatek pro externí uživatele je 100,- Kč na rok.

Výpůjční lhůty:

 • Běžná výpůjční doba je 1 měsíc. Knihy se půjčují nejdéle na 3 měsíce.
 • Časopisy – běžný ročník:
  • jiným knihovnám a ústavům na 10 dní
  • jednotlivcům 5 dní
  • poslední čísla běžného roku v rámci cirkulace jiným knihovnám na 10 dní
  • individuálním uživatelům 5 dnů