Ceník

Níže uvedený ceník je výňatkem z aktuálního ceníku placených služeb Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Ceník poplatků a placených služeb lékařské knihovny FN  
níže uvedené ceny platí pro externí uživatele-pokud není uvedeno jinak  
   
1. Celoroční registrační poplatek za užívání služeb  
Zdravotnická veřejnost – studenti + ostatní 100 Kč
právnické osoby /instituce/ 100 Kč
 
2. Písemné oznámení o rezervaci knihy, časopisu – zaslané poštou 15 Kč
 
3. Poplatek za písemné upomínání z prodlení (cena za 1 knihu)  
1. upomínka 30 Kč
2. upomínka 50 Kč
3. upomínka 70 Kč
4. upomínka – pouze pro zaměstnance FN 100 Kč
Předsoudní upomínka 100 Kč
 
4. Manipulační poplatek při likvidaci způsobené škody – náhr.za znehod.knih.zprac.  
externí uživatelé 150 Kč
 
5. Práce rešeršéra (retrospektivní rešerše)  
Retrospektivní vyhledávání:  
zahraniční zdroje – do 3 let 150 Kč
zahraniční zdroje – za každý další rok 50 Kč
české zdroje – do 3 let 60 Kč
české zdroje – za každý další rok 15 Kč
 
6. Cirkulační služby  
Celoroční poplatek za 1 titul zasílaný poštou 600 Kč
Celoroční poplatek za 1 titul osobní odběr 500 Kč
 
7. Meziknihovní výpůjční služby  
Cena za poštovné a balné viz. čl. III.OSTATNÍ SLUŽBY, bod 3. Poštovné a balné  
 
8. Úhrady související s poskytováním inf. podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím – reprografické služby  
   
Pořízení kopií – jednostranná kopie A4 2 Kč
– oboustranná kopie A4 3 Kč
– jednostranná kopie A3 3 Kč
– oboustranná kopie A3 4 Kč
Tisk stránky z tiskárny A 4 jednostranně 2 Kč
Tisk stránky z tiskárny A 4 oboustranně 3 Kč
Skenování – 1 strana A 4 2 Kč
Zaslání 1 stránky faxem 3 Kč